Actueel

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

15.02.2024
De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 heeft gewezen, heeft

Uitkomsten verkenning toekomst kindregelingen

15.02.2024
De minister van SZW heeft onderzoek laten doen naar verbeteringen in het stelsel van kindregelingen. Dat stelsel bestaat uit de kinderbijslag en het

Kamervragen voordelen familiehypotheek

15.02.2024
De staatssecretaris van Financi├źn heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De Nederlandsche Bank. Volgens dat artikel is het

Beantwoording Kamervragen doorwerken na AOW-leeftijd

08.02.2024
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd. De arbeidsrechtelijke positie van werknemers

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

08.02.2024
Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een kapitaalverstrekking wordt aangemerkt, is de

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

08.02.2024
Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen bij

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

08.02.2024
De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te weinig belasting is geheven. Om te kunnen

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

08.02.2024
De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende aan derden betaalde bedragen aan te leveren aan de

Wachttijd beoordeling arbeidsongeschiktheidsuitkering migrerende werknemer

08.02.2024
In het arrest Vester uit 2019 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat het toepassen van de wachttijd van 104 weken voor het recht op een

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

01.02.2024
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de verhuur in het kader van het

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

01.02.2024
Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorie├źn: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor banktegoeden en schulden

Voortgangsbrief werkprogramma PNIL

01.02.2024
De ministers van SZW en VWS en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het