Actueel

Recht op bonus ondanks ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen

01.02.2024
De arbeidsovereenkomst van een werknemer omvat een bonusregeling. De werknemer heeft recht op een bonus bij het behalen van bepaalde omzettargets.

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

01.02.2024
De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op deze vrijstelling voor de verhuur in het kader van het

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

01.02.2024
Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorie├źn: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor banktegoeden en schulden

Voortgangsbrief werkprogramma PNIL

01.02.2024
De ministers van SZW en VWS en voor Primair en Voortgezet Onderwijs hebben de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het

Is praktijkovereenkomst bbl ook een arbeidsovereenkomst?

25.01.2024
Een arbeidsovereenkomst houdt in, dat de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen betaling van loon gedurende zekere tijd arbeid te

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling

25.01.2024
Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers is dat de werknemer beschikt over een specifieke deskundigheid.

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen

25.01.2024
Omzetbelasting wordt niet alleen verschuldigd op het moment waarop een factuur wordt uitgereikt. Als geen factuur wordt uitgereikt, wordt

Planningsbrief Wet toekomst pensioenen

25.01.2024
Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft een brief

Nota van wijziging wetsvoorstel aanpassing tegemoetkomingen loondomein

25.01.2024
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling tot wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Strekking van het wetsvoorstel is het

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek

25.01.2024
Een partij in een bestuursrechtelijke procedure kan een verzoek om wraking van een of meerdere rechters indienen. Wanneer het wrakingsverzoek is

Concurrentie- en geheimhoudingsbeding niet geschonden

25.01.2024
De arbeidsovereenkomst van een werknemer omvatte een geheimhoudingsbeding en een non-concurrentiebeding. Na zijn uitdiensttreding ontstond een geschil

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024

18.01.2024
Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast aan de stijging van de cao-lonen. Bovenop deze halfjaarlijkse indexatie gaat het wettelijk minimumloon