Actueel

Waarschuwing wegens plichtsverzuim verhinderde ontslag om dezelfde reden

09.12.2021
De Dienst JustitiËle Inrichtingen (DJI) verzocht ontbinding van de arbeidsovereenkomst van enkele personeelsleden omdat zij tijdens de nachtdienst op

Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten

09.12.2021
In reactie op een tweetal moties van de Tweede Kamer stuurt de staatssecretaris van SZW een overzicht met mogelijkheden voor een structurele

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

02.12.2021
De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet is verstrekt

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

02.12.2021
De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register is het

Onderzoek naar mogelijkheden voor flexibiliteit binnen lage WW-premie

02.12.2021
Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de aard van de arbeidsovereenkomst.

Opzegverbod tijdens ziekte

02.12.2021
Het Burgerlijk Wetboek omvat onder meer regels betreffende de arbeidsovereenkomst, waaronder het ontslagrecht. Voor de werkgever geldt een opzegverbod

Werknemer nam per direct ontslag

02.12.2021
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de

Onderzoeksrapport brievenbusfirma’s in Nederland

02.12.2021
De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

02.12.2021
De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag geldt een

Tweede verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

02.12.2021
Een in het buitenland aangeworven werknemer van een in Nederland gevestigde werkgever kan in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Deze regeling

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29.11.2021
Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu de vijfde versie van de

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25.11.2021
Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen