Actueel

Wijzigingen loonbelasting 2024

04.01.2024
Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens partner) in de vennootschap, waarvoor zij werken, is de

Kindgebonden budget per 1 januari 2024

04.01.2024
De bedragen van het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2024 verhoogd in verband met ondersteuning van de koopkracht. Het kindgebonden budget geldt

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

04.01.2024
Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in

Energielijst 2024 vastgesteld

04.01.2024
De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen, die bij investering in 2024 in aanmerking komen voor

Wettelijke rente per 1 januari 2024

04.01.2024
De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijziging van de wettelijke rente vond plaats per 1 juli 2023. De

Tarieven en heffingskortingen 2024

04.01.2024
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 als volgt. tariefschijf inkomen op

Kamerbrief ontwikkelingen grensarbeidersproblematiek

21.12.2023
De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen in de problematiek voor grenswerkers op het gebied

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

21.12.2023
De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de levering van onroerende zaken en de verhuur van onroerende zaken

Prejudiciële vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting

21.12.2023
De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen ruimte is voor de afweging van persoonlijke omstandigheden of

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

21.12.2023
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen het Belastingplan 2024 vormen. Het pakket Belastingplan 2024 omvat

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

21.12.2023
De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelijke verdeling komt voor bij vennoten die aan elkaar gelieerd zijn,

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

21.12.2023
De werkgever is verplicht het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Deze verplichting duurt maximaal 104 weken. Tijdens de