Actueel

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25.11.2021
Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25.11.2021
De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25.11.2021
De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25.11.2021
Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen

Pensioenuitvoerder besluit uitvoeringsovereenkomst op te zeggen

25.11.2021
De Wet op de Ondernemingsraad (OR) bepaalt, dat een ondernemer de instemming van de OR nodig heeft voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling,

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen

18.11.2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 aangenomen. De stemmingen over het wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen

18.11.2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Belastingplan 2022 aangenomen. Van alle 23 door de Kamer ingediende amendementen op het wetsvoorstel is slechts

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18.11.2021
Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te be√čindigen, vormen de strengere

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18.11.2021
De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is

Voorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel aangenomen

18.11.2021
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking aangenomen. Het

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend

18.11.2021
Bekendmaking percentage eigenwoningforfait De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoogte van het

Start vaststelling TVL Q2 2021

18.11.2021
Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een