Actueel

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25.01.2018
Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25.01.2018
Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze

Verbouw kantoorpand tot woning

25.01.2018
Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het

Belemmeringsverbod Waadi

25.01.2018
De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18.01.2018
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief

Verrekening van verliezen

18.01.2018
Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren.

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18.01.2018
In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17.01.2018
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Asbestsanering monumentenpand

11.01.2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand

Overtreding geheimhoudingsbeding

11.01.2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04.01.2018
OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de