Actueel

Loon deels door verrekening genoten

05.10.2017
De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.000. De bv

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05.10.2017
Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Onzakelijke borgstelling

05.10.2017
Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05.10.2017
Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05.10.2017
Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Nabetaling is onderdeel loon

05.10.2017
Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Stakingswinst ondernemer

28.09.2017
Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28.09.2017
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28.09.2017
De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting.

Berekening invorderingsrente

28.09.2017
In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21.09.2017
De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een

Maatregelen loonbelasting

21.09.2017
Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in