Actueel

Terugvragen in ander EU-land betaalde omzetbelasting

31.08.2023
Ondernemers, die in 2022 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek

Kamervragen informatievoorziening nieuwe pensioenwet

31.08.2023
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft Kamervragen beantwoord over de publiekscommunicatie over de Wet toekomst pensioenen

Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

31.08.2023
Een belangrijk doel uit het Klimaatakkoord is vermindering van de CO2-uitstoot. Deze vermindering moet ten dele bereikt worden door een verlaging van

Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen

31.08.2023
De staatssecretaris van Financiƫn heeft een besluit met beleid over de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van stichtingen en verenigingen

Verhoging brandstofaccijns per 1 januari 2024

31.08.2023
De staatssecretaris van Financiƫn heeft Kamervragen beantwoord over de hoogte van de brandstofaccijns per 1 januari 2024. Per die datum vervalt bij

Woon-werkverkeer met auto van de zaak voor omzetbelasting

24.08.2023
De Hoge Raad heeft in 2017 vier arresten gewezen in massaalbezwaarprocedures over de omvang van het privégebruik van een auto van de zaak voor

Gemeente dient op verzoek afschrift van gegevens te verstrekken in WOZ-procedure

24.08.2023
Op grond van de Wet WOZ dient de gemeentelijke heffingsambtenaar op verzoek een afschrift te verstrekken van de gegevens, die ten grondslag liggen aan

Volgorde van verrekening belasting- en heffingskorting

24.08.2023
Uit de Wet IB 2001 volgt dat de verschuldigde inkomstenbelasting over een kalenderjaar bestaat uit de som van de berekende belasting over de inkomens

Vermogensetikettering weinig zakelijk gebruikte auto

24.08.2023
Volgens de regels van vermogensetikettering bepaalt een ondernemer zelf binnen redelijke grenzen of hij een vermogensbestanddeel tot zijn

Verduisterde bedragen vormden resultaat uit werkzaamheid

17.08.2023
De belastingrechter dient in een procedure over een belastingaanslag op basis van de fiscale bewijsregels en aan de hand van de stellingen van

Verzoek voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst

17.08.2023
Een procedure voor de kantonrechter betrof een verzoek van een werkgever tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer.

Recht op WW vanwege bestaan arbeidsovereenkomst

17.08.2023
Volgens het Burgerlijk Wetboek is de arbeidsovereenkomst een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon