Actueel

Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

01.12.2022
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de

Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

01.12.2022
Het ministerie van Financi√čn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een

Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

24.11.2022
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

24.11.2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich heeft

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24.11.2022
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap

AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

17.11.2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17.11.2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financi√čn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting

Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

17.11.2022
De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale

Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023

17.11.2022
De minister van VWS heeft de bedragen van het bijdrageloon en het bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor 2023 vastgesteld op €

Maak gebruik van de investeringsaftrek

11.11.2022
Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Aftrekbeperking inkomstenbelasting

11.11.2022
Het tarief waartegen de aftrek van ondernemersfaciliteiten in de hoogste tariefschijf wordt verrekend in de inkomstenbelasting bedraagt in 2022 40%.

Tarieven vennootschapsbelasting

11.11.2022
De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel van de winst waarover dit verschuldigd is daalt.