Actueel

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?

18.01.2024
In het Kerstarrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

Werknemer moet schadevergoeding betalen aan werkgever

18.01.2024
De werkgever is op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade, die door een fout van een werknemer in de uitoefening van een

Geding over duur opzegtermijn werknemer

18.01.2024
Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de duur van de opzegtermijn voor een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst stond een

Legaat is geen schenking

11.01.2024
Een legaat in een testament is geen schenking, maar een verkrijging krachtens erfrecht. Dat is de uitkomst van een procedure voor de Hoge Raad. Het

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling

11.01.2024
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is mede van toepassing op kosten ter zake van de vervreemding van een deelneming. Dergelijke

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies

11.01.2024
De minister van EZK heeft de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2024 gewijzigd. De

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

04.01.2024
Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel van de schulden, die de houder van een aanmerkelijk belang in

Wijzigingen loonbelasting 2024

04.01.2024
Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens partner) in de vennootschap, waarvoor zij werken, is de

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

04.01.2024
Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebracht. Tarief box 2 Met ingang van 1 januari 2024 kent box 2 een

Kindgebonden budget per 1 januari 2024

04.01.2024
De bedragen van het kindgebonden budget zijn per 1 januari 2024 verhoogd in verband met ondersteuning van de koopkracht. Het kindgebonden budget geldt

Energielijst 2024 vastgesteld

04.01.2024
De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen, die bij investering in 2024 in aanmerking komen voor

Wettelijke rente per 1 januari 2024

04.01.2024
De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijziging van de wettelijke rente vond plaats per 1 juli 2023. De