Actueel

Aftrekbeperking werkruimte eigen woning

11.10.2017
De aftrek van de kosten van werkruimte in de eigen woning is beperkt. Alleen voor een zelfstandige

Nabetaling is onderdeel loon

05.10.2017
Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05.10.2017
Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat

Onzakelijke borgstelling

05.10.2017
Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05.10.2017
Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05.10.2017
Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er

Loon deels door verrekening genoten

05.10.2017
De dga en enig werknemer van een bv was met de bv een bruto loon overeengekomen van € 99.000. De bv

Stakingswinst ondernemer

28.09.2017
Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een

Berekening invorderingsrente

28.09.2017
In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28.09.2017
Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28.09.2017
De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting.

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21.09.2017
In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders