Actueel

Afschaffing inkeerregeling

21.09.2017
Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in

Multiplier giftenaftrek

21.09.2017
Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de

Definitie geneesmiddelen

21.09.2017
Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21.09.2017
In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders

Afschaffing landbouwregeling

21.09.2017
De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers

Maatregelen loonbelasting

21.09.2017
Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21.09.2017
De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een

Vrijstelling pleegzorgvergoedingen

21.09.2017
Pleegzorgvergoedingen zijn sinds 2013 vrijgesteld van inkomstenbelasting. De regeling zou per 1 januari

S&O-verklaring

21.09.2017
De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen (WVA) verplicht

Pleegkinderen en partnerbegrip

21.09.2017
Bloed- en aanverwanten in de eerste graad kunnen voor de inkomstenbelasting en de toeslagen elkaars

Vervallen tijdklemmen kapitaalverzekeringen

21.09.2017
Onder voorwaarden zijn uitkeringen uit bepaalde kapitaalverzekeringen vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Tarieven inkomstenbelasting

21.09.2017
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. Het tarief in de tweede en derde