Actueel

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23.08.2017
Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24

Transacties tussen bv en dga

23.08.2017
Transacties tussen een bv en haar dga hebben de bijzondere belangstelling van de Belastingdienst. De

Omzet- en winstcorrecties

17.08.2017
Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17.08.2017
Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Aansprakelijkheid werkgever

17.08.2017
Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10.08.2017
In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10.08.2017
Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10.08.2017
Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09.08.2017
Een van de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat werkgevers verplicht zijn om het netto

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09.08.2017
Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03.08.2017
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Toepassing reisaftrek

03.08.2017
Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar