Actueel

Inhoudingen op en verrekeningen met loon

09.08.2017
Een van de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat werkgevers verplicht zijn om het netto

Voorwaarde voor toekenning billijke vergoeding bij ontslag

09.08.2017
Wanneer de ontbinding van een arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03.08.2017
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen,

Toepassing reisaftrek

03.08.2017
Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03.08.2017
Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27.07.2017
De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018

Gastouder kan ondernemer zijn

26.07.2017
Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26.07.2017
De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26.07.2017
Het ministerie van Financiƫn heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen

Een of twee woningen?

26.07.2017
Voor de inkomstenbelasting wordt onder een eigen woning verstaan een gebouw dat de belastingplichtige als

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen

20.07.2017
Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een

Aanpak faillissementsfraude

20.07.2017
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de slechte aanpak van faillissementsfraude. De minister van