Actueel

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31.08.2017
Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de

Premieplicht Rijnvarende

30.08.2017
Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24.08.2017
De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24.08.2017
Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Bepalingen rond transitievergoeding mogelijk discriminerend

23.08.2017
Wanneer op initiatief van de werkgever een einde komt aan een arbeidsovereenkomst die ten minste 24

Transacties tussen bv en dga

23.08.2017
Transacties tussen een bv en haar dga hebben de bijzondere belangstelling van de Belastingdienst. De

Omzet- en winstcorrecties

17.08.2017
Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17.08.2017
Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij

Aansprakelijkheid werkgever

17.08.2017
Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10.08.2017
In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve

10.08.2017
Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10.08.2017
Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens