Actueel

Geen ingekomen werknemer

02.05.2024
De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

02.05.2024
Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023 heeft ingediend, heeft de staatssecretaris de

Proceskostenvergoeding

30.04.2024
Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep. Uiteindelijk belandt de zaak bij de Hoge Raad. De

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

30.04.2024
Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel. De vraag is of de aanpassingen aan het pand zo ingrijpend zijn geweest dat in

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

30.04.2024
Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn activiteiten te beëindigen. Met de gemeente heeft hij een

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

25.04.2024
De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de ontwikkelingen rond de belastingheffing in box 3 van de

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven € 3.000

25.04.2024
Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

25.04.2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2024 verworpen. De reguliere halfjaarlijkse

Lage-inkomensvoordeel vervalt per 1 januari 2025

25.04.2024
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ter afschaffing van het lage-inkomensvoordeel aangenomen. Het wetsvoorstel regelt daarnaast een stapsgewijze

Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend

18.04.2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking verrekend met de aanslag inkomstenbelasting over

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18.04.2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18.04.2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is