Actueel

Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden

18.04.2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met een hypothecaire lening. In hun aangiften

Fiscale risico’s bij schuiven met panden: wat u moet weten

18.04.2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke fiscale gevolgen met zich meebrengen. Het is

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

18.04.2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de internationale

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

18.04.2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit tegen vijf daarin opgenomen maatregelen. Het betreft

Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?

11.04.2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het met de hoogte van de WOZ-waarde niet eens en

Omvang administratie- en bewaarplicht ondernemers

11.04.2024
Tijdens een boekenonderzoek bij een ondernemer heeft de inspecteur verzocht om inzage in de privé-agenda’s van de ondernemer. Dit verzoek is

Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk

11.04.2024
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De belastingheffing kan worden uitgesteld door de

Fiscale migratie: waar is thuis?

11.04.2024
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt echter dat de belastingplichtige fiscaal nog

Internetconsultatie aanpassing kavelruilvrijstelling overdrachtsbelasting

11.04.2024
Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van grond in het kader van een kavelruil. De kavelruilvrijstelling is bedoeld

Regelgeving scheuren grasland

11.04.2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort verschillende perioden, waarin dit is toegestaan en

Supermarktsaga: een rammelende kas

04.04.2024
Een belastingplichtige exploiteerde vijf avondwinkels en een supermarkt met slagerij. Tijdens een boekenonderzoek naar de aanvaardbaarheid van de

Omvang terbeschikkingstelling

04.04.2024
De opbrengst van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan een vennootschap, waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft,